Aistriú

TACÚ LE HAISTRIÚ NÍOS FEARR ÓN OIDEACHAS DARA LEIBHÉAL GO DTÍ AN TARDOIDEACHAS

 

SCÁLA GRÁDÚCHÁIN NUA DON ARDTEISTIMÉIREACHT AGUS COMHSCÁLA POINTÍ ATHBHREITHNITHE

 

Tá athruithe ar scála grádúcháin na hArdteistiméireachta agus Comhscála Pointí athbhreithnithe d'iontráil san ardoideachas fógartha ag an Roinn Oideachais agus Scileanna. Tógann na socruithe athbhreithnithe ar an bpacáiste athchóirithe a fógraíodh in Aibreán 2016, agus beidh siad i bhfeidhm do dhaltaí a thugann faoin Ardteistiméireacht ó 2017 ar aghaidh.

 

Tá tuilleadh eolais le fáil sna doiciméid thíos:

foilseacháin

 

April 2015

Implementation and Next Steps document

 

 

 

April 2014

Key Directions Update

 

 

 

November 2014

Consultation report

with students

 

 

 

November 2013

Grading and Marking Practices

 

 

 

November 2013

on-line consultation with teachers

 

 

 

March 2013

Directions for Change

 

 

NAISC EILE